Blodtrycksmätning

Provtagning/Undersökning

Behöver du mäta ditt blodtryck? Enstaka mätningar eller långtidsmätning? Vi hjälper dig.

Blodtrycksmätning 495 kr.

läkarbesök