top of page

LÄKARINTYG STUDIER UTOMLANDS STOCKHOLM

Läkarintyg  studier utomlands

Vi hjälper dig med provtagning, klinisk undersökning, EKG, spirometri, arbetsprov, röntgen och annan undersökning/provtagning efter behov och skriver ett hälsointyg/läkarintyg till ditt ändamål. Ett läkarintyg kan vara ett krav inför din utomlandsresa för studier, särskilt till länder som USA, Thailand, Polen, Kina med flera. Det varierar från land till land, vilken typ av provtagning och undersökning som måste göras. Vissa länder och arbetsgivare kräver att man har ett gott vaccinationsskydd. Har man följt det svenska vaccinationsprogrammet räcker det väl men kan bli aktuellt med till av exempelvis Tuberkulos och Hepatit eller andra vaccinationer. Om du har ett formulär som måste fyllas i av en läkare, så hjälper vi med det. Alla våra läkarintyg signeras, stämplas och präglas.

När du skickat en förfrågan till oss, tar vi kontakt med dig, så att du får reda på exakt pris och vilka undersökningar som krävs just för ditt läkarintyg för studier utomlands.

Pris:

Läkarundersökning och läkarintyg, från 1495 kr.

Tavlan med olika språk
Läkarintyg: Utomlands Studier: Våra tjänster
bottom of page