Utomlands

Arbete

Läkarintyg

Vi hjälper dig med provtagning, klinisk undersökning, EKG, spirometri, arbetsprov, röntgen och annan undersökning/provtagning efter behov och skriver ett hälsointyg/läkarintyg till ditt ändamål. Intyget kan vara ett krav inför din utomlandsresa för arbete, särskilt till länder som USA, Thailand, Polen, Kina med flera. Det varierar från land till land, vilken typ av provtagning och undersökning som måste göras. Vissa länder och arbetsgivare kräver att man har ett gott vaccinationsskydd. Har man följt det svenska vaccinationsprogrammet räcker det väl men kan bli aktuellt med till av exempelvis Tuberkulos och Hepatit eller andra vaccinationer. Om du har ett formulär som måste fyllas i av en läkare, så hjälper vi med det. Alla våra intyg signeras, stämplas och präglas.

När du skickat en förfrågan till oss, tar vi kontakt med dig, så att du får reda på exakt pris och vilken undersökning som krävs just i ditt fall.

Pris:

Läkarundersökning och intyg, från 1495 kr.

Image by Andy Beales