Sjöfart

Läkarintyg

Vi hjälper till att utfärda ett läkarintyg för sjöfolk, är anslutna till sjöläkarwebben och skriver givetvis  intyg enligt STCW Manila. Du kan behöva ett intyg vid bl a följande situationer:

- Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.

- Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl, specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda.

- Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.

- Sjömän i begränsad, obegränsad och inre fart, säkerhetsbesättning eller ej. Giltighetstid är normalt 2 år (4 år för inre fart).

 

Ta med följande till ditt bokade besök:

- Legitimation

- Glasögon (om du använder det)

- Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Om du har ett formulär som måste fyllas i av en läkare, så hjälper vi med det. Samtliga av våra intyg signeras och kan stämplas enligt instruktioner.

Pris:

Läkarundersökning och intyg, 1100 kr.

Image by Cameron Venti