top of page

LÄKARINTYG SJÖFART STOCKHOLM

Läkarintyg för sjöfolk/sjöfart

Vi hjälper dig med ditt läkarintyg för sjöfolk/sjöfart. Vi är anslutna till sjöläkarwebben och skriver givetvis ditt  läkarintyg enligt STCW Manila. Du kan behöva ett läkarintyg vid bl a följande situationer:

- Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk/sjöfart.

- Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl, specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda.

- Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk/sjöfart.

- Sjömän i begränsad, obegränsad och inre fart, säkerhetsbesättning eller ej. Du får med dig ett signerat och stämplat läkarintyg för sjöfolk/sjöfart i original men vi skickar även en digital kopia till transportstyrelsen. 

För dig som behöver läkarintyg för sjöfolk/sjöfart utanför transportstyrelsen system kan kraven variera beroende på rederi/yrke. Oftast har ni era egna formulär/blanket som vi fyller i. Priset för dessa läkarintyg beror på vilka tester/prover som krävs. 

 

Ta med följande:

- Legitimation

- Glasögon/linsbyte (om du använder det)

- Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Om du har ett formulär som måste fyllas i av en läkare, så hjälper vi med det. Samtliga av våra intyg signeras och kan stämplas enligt instruktioner.

Pris:

Läkarundersökning och intyg, 1100 kr.

Image by Cameron Venti
Läkarintyg: Sjöfart: Våra tjänster
bottom of page