Körkort

​Buss

Läkarintyg

Transportstyrelsen har tagit fram krav som måste uppfyllas för de som söker körkortsbehörighet för buss, lastbil och taxi. Ett läkarintyg behövs första gången någon ansöker om något av dessa kort och därefter vid varje tillfälle som ett körkort ska förnyas.
Läkaren gör ett syntest, en utredning av din medicinska bakgrund och grundläggande hälsofrågor som måste ställas. Transportstyrelsen skickar oftast hem formuläret för läkarintyget, vilket du inte behöver ha med dig eftersom att vi fyller i all information digitalt.
Transportstyrelsen delar in de olika körkortsbehörigheterna i tre grupper.
- Grupp I: körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor
- Grupp II: körkortsbehörigheterna C1, C1E, C och CE
- Grupp III: körkortsbehörigheterna D1, D1E, D och DE samt TAXI
Vi på Test och Intyg hjälper dig från början till slut, vare sig du ansöker om ett kort eller vill förnya ditt kort.

Pris:

Läkarundersökning och intyg, 995 kr.

coach Fleet