top of page

Idrott/Sport

Fallskärm

Läkarintyg

Det ställs höga krav och riktlinjer på dessa intyg (se www.sff.se) då det krävs att exempelvis hjärta- och lungor ska klara att fungera väl trots att syrgashalten nästan halveras på 4000-meters höjd, och att man ska kunna utlösa fallskärmen i mycket hög hastighet samt ha kontroll och mental närvaro under hela förloppet. Vi går genom varje organsystem för sig och gör en helhetsbedömning.

Intyget krävs för blivande elever och för kontroll av tandempiloter. Men även andra är välkoman för en kontroll och genomgång av hälsan.

Pris:

Läkarundersökning och intyg, från1995 kr.

Skydivers Holding Hands
Läkarintyg: Idrott/Sport Fallskärm: Service
bottom of page