top of page

LÄKARINTYG FÖR ADOPTION I STOCKHOLM

Läkarintyg för adoption

Vi är gärna med i ert stora beslut i livet och hjälper er genom adoptionsprocessen. Det är flera parter som kräver ett intyg från de blivande föräldrarna för att bl.a. utesluta HIV och handikappande sjukdomar. Vi samarbetar med flera Notarius Publicus som kan hjälpa er med att intyga äktheten av handlingarna.

OBS Priset på läkarintyget varierar beroende på vilka, utöver läkarundersökningen, krav som ställs på dig och ditt läkarintyg.

Pris:

Läkarundersökning och intyg, från 1495 kr.

Dagisverksamhet
Läkarintyg: Adoption: Service
bottom of page