Leende medicinska team

Vår berättelse

Test och Intyg är en hybrid vårdverksamhet. Vi tar emot kunder i vår fysiska mottagning, besöker kunder på  valfri plats hos sig och möter kunderna via ett online-möte.

Vi erbjuder snabba, smidiga och säkra vård relaterade tjänster och vill upplevas enkla och professionella i vårt bemötande.

Vi undersöker, utreder, ställer diagnos, behandlar, skriver intyg och utfärdar recept. VI har samarbete med ackrediterade laboratorium och röntgen platser, i de fall det behövs hjälper vi till med provtagningar.

Vårt mål med Test och Intyg är att kunna erbjuda våra tjänster i en ny modern anda, att möta kunden på valfri plats, erbjuda en service som är i världsklass!


Välkommen till oss på Test och Intyg!