top of page
Patient med hälsovårdare

Läkarbesök

Hembesök av Läkare/SSK

Vi kommer till dig för att hjälpa dig på dina villkor, men utan att tumma på vare sig det medicinska eller din säkerhet.

Våra läkare lyssnar på dina besvär och utifrån det kan de göra undersökningar och provtagningar, så som CRP, Strep A, Urinprov med mera.

 

Utifrån din sjukdomshistoria, dina nuvarande symtom och resultat av undersökningar och provtagningar gör läkaren/sköterskan en samlad bedömning och föreslår åtgärder. Vår personal följer gällande krav och riktlinjer.

Varje besök följs upp för både din och vår trygghet. På så sätt kan vi följa förloppet och ändra kurs om det skulle behövas.

Anamnes och undersökning från 1395 kr.

Moms tillkommer vid företagsbokningar.

Hembesök: Anamnes och Undersökning: Våra tjänster
bottom of page