Medical Professional

LÄKARINTYG

 
Full Stadium

Idrott/Sport

Fallskärm:

Det ställs höga krav på dessa intyg (se www.sff.se) då det krävs att exempelvis hjärta- och lungor ska klara av att fungera väl trots att syrgashalten nästan halveras på 4000-meters höjd, och att man ska kunna utlösa fallskärmen i mycket hög hastighet samt ha kontroll och mental närvaro under hela förloppet.

Tävling:

Vi gör en komplett hälsoundersökning och tar prover och undersökningar om det behövs. Intyget signeras och stämplas.

Körkort
Buss/Lastbil/Taxi

Transportstyrelsen har tagit fram krav som måste uppfyllas för de som söker körkortsbehörighet för buss, lastbil och taxi. Ett läkarintyg behövs första gången någon ansöker om något av dessa kort och därefter vid varje tillfälle som ett körkort ska förnyas. Vi skickar in ditt intyg digitalt till transportstyrelsen.

Ta med dig dina glasögon och medicinlista om du har några.

Om du har någon psykiatrisk diagnos eller blivit av med ditt körkort får du gärna ringa/maila oss innan du gör en bokning.

Trafikstockning
kryssningsfartyg på ön

Sjöfart

Vi hjälper dig med ditt läkarintyg för sjöfolk. Vi är anslutna till sjöläkarwebben och skriver givetvis  intyg enligt STCW Manila. Ett digitalt intyg skickas till Transportstyrelsen medan du får med dig ett original, signeras och stämplat.

Ta med dig dina glasögon och medicinlista om du har några.

Utomlands
ArbeteStudier

Vi hjälper dig med provtagning, klinisk undersökning, EKG, spirometri, arbetsprov, röntgen och annan undersökning/provtagning efter behov och skriver ett hälsointyg/läkarintyg till ditt ändamål. Intyget kan vara ett krav inför din utomlandsresa för studier eller arbete.

Studentbiblioteket
SUP Yoga Couple

Övrigt
AdoptionFörsäkring

Adoption:

Vi är gärna med i ert stora beslut i livet och hjälper er genom adoptionsprocessen. Det är flera parter som kräver ett intyg från de blivande föräldrarna för att bl.a. utesluta HIV och handikappande sjukdomar. Vi samarbetar med flera Notarius Publicus som kan hjälpa er med att intyga äktheten av handlingarna.

Försäkring:

Ska du teckna, ändra eller flytta en livförsäkring, kapitalförsäkring, pensionsförsäkring eller liknande så behöver du ett läkarintyg. Vad som gäller just i ditt fall står oftast beskrivet i ditt brev från din bank eller försäkringsbolag. Oftast består utskicket från banken eller försäkringsbolaget av två delar, där du fyller i ena delen inför besöket och vi på Test och Intyg den andra delen. När allt är klart skickar vi in det till berörd part.

Receptförnyelse

Test och Intyg hjälper dig att förnya recept, gäller både dig eller de du är förmyndare för. 

 Du kan hämta ut ditt recept på valfritt svenskt apotek.

 OBS! Vi varken förskriver eller förnyar narkotikaklassade- eller  andra beroendeframkallande läkemedel. 

Pharmacy Counter