Medical Professional

LÄKARINTYG

 
Full Stadium

Idrott/Sport

Fallskärm:

Det ställs höga krav och riktlinjer på dessa intyg (se www.sff.se) då det krävs att exempelvis hjärta- och lungor ska klara att fungera väl trots att syrgashalten nästan halveras på 4000-meters höjd, och att man ska kunna utlösa fallskärmen i mycket hög hastighet samt ha kontroll och mental närvaro under hela förloppet.

Tävling:

Vi gör en komplett hälsoundersökning och tar prover och undersökningar om det behövs.

Körkort

Buss

Lastbil

Taxi

Transportstyrelsen har tagit fram krav som måste uppfyllas för de som söker körkortsbehörighet för buss, lastbil och taxi. Ett läkarintyg behövs första gången någon ansöker om något av dessa kort och därefter vid varje tillfälle som ett körkort ska förnyas.

Trafikstockning
kryssningsfartyg på ön

Sjöfart

Vi hjälper till att utfärda ett läkarintyg för sjöfolk, är anslutna till sjöläkarwebben och skriver givetvis  intyg enligt STCW Manila.

Utomlands

Arbete

Studier

Vi hjälper dig med provtagning, klinisk undersökning, EKG, spirometri, arbetsprov, röntgen och annan undersökning/provtagning efter behov och skriver ett hälsointyg/läkarintyg till ditt ändamål. Intyget kan vara ett krav inför din utomlandsresa för studier eller arbete.

Studentbiblioteket
SUP Yoga Couple

Övrigt

Adoption

Försäkring

Adoption:

Vi är gärna med i ert stora beslut i livet och hjälper er genom adoptionsprocessen. Det är flera parter som kräver ett intyg från de blivande föräldrarna för att bl.a. utesluta HIV och handikappande sjukdomar. Vi samarbetar med flera Notarius Publicus som kan hjälpa er med att intyga äktheten av handlingarna.

Försäkring:

Ska du teckna, ändra eller flytta en livförsäkring, kapitalförsäkring, pensionsförsäkring eller liknande så behöver du ett läkarintyg. Vad som gäller just i ditt fall står oftast beskrivet i ditt brev från din bank eller försäkringsbolag. Oftast består utskicket från banken eller försäkringsbolaget av två delar, där du fyller i ena delen inför besöket och vi på Test och Intyg den andra delen. När allt är klart skickar vi in det till berörd part.

Receptförnyelse

Test och Intyg hjälper dig att förnya recept, gäller både dig eller de du är förmyndare för.

Pharmacy Counter